Värmecentral

Värmejustering

Byte av fjärrvärmecentral

Vi hjälper er som bostadsrättsförening eller fastighetsbolag att byta fjärrvärmecentral.

Läs mer

Serviceavtal för värmecentral

Serviceavtal hjälper er bostadsrättsförening att driftsoptimera och energieffektivisera er fjärrvärmecentral samt förekomma felaktigheter och problem.

Läs mer

EnergySmart - uppkopplad värmecentral

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag installation av vår smarta DUC som styr undercentralen och skapar övervakning och larmhanterings möjligheter.

Läs mer

Värmepumps­installationer

Energisparkonsult AB erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kompletta installationer av värmepumpsanläggningar som återvinner energi via bergvärme eller frånluften. Vi kan även ombesörja installation av solenergisystem för att tillgodose elbehovet i er fastighet.

Läs mer

Köldmedie­rapportering – Läckage­kontroll

Energisparkonsult AB hjälper kunder som har värmepumpar där det åligger krav på årlig läckagekontroll.

Läs mer

Statuskontroll av uppvärmnings­system

Energisparkonsult AB är experter på värmesystem och undercentraler och vi erbjuder våra kunder statuskontroll för värmesystem och anläggning som är avseed för bostadsrättsföreningars styrelse att säkerställa funktion och ge en god bild av hur systemet mår.

Läs mer