Ramhandlingar och FFU

Ventilationsrengöring / Kanalrensning

Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att handla upp sin VVS entreprenad.

Vi kan ombesörja projektering av VVS installationer där hjälper våra kunder att upprätta förfrågningsunderlag som ligger till underlag för upphandling av VVS arbeten.

Ni kan känna er trygg som kund när vi hjälper er med upphandling av ert VVS arbete. Vi har både lång erfarenhet och teknisk kunskap som krävs för att projektera och skapa förfrågningsunderlag som är relevanta för er upphandling.

Har ni tex behov som installation av ny värmecentral, rotarbete för värme eller vattensystem kan vi hjälpa er med följande:

  • Upprätta teknisk underlag med administrativa föreskrifter enligt ABT06 eller AB04.
  • Utsändande av anbudsförfrågan till entreprenörer.
  • Utvärdera inkommande anbud.
  • Upprätta entreprenadkonrakt
  • Erforderligt samrådsmöte före entreprenadstart.
  • Rådgöra med entreprenör/beställare vid tekniska frågor som rör entreprenaden.
  • Fortlöpande kontroll av arbetsutförandet på plats.
  • Slutbesiktning av entreprenaden.

Är ni i behov av ramhandlingar och FFU? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

element