Injustering av ventilationsystem

Ventilationsrör

Energisparkonsult AB utför injustering av ventilationsystem.

Ventilationsinjustering minskar ljud, drag samt energibehov och samtidigt säkerställer det ett tillräckligt luftflöde samt luftriktningar.

Vi ser till att du har rätt flöde och en behaglig inomhusmiljö och korrekt ventilation.Vi hjälper er mäta in (injustera) rätt luftflöde samt inställningar som passar er fastighet.

Ett rum där en fjärrvärmecentral finns installerad

Är ert ventilationsystem i behov av injustering? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

fläktar