Ventilationsrengöring / Kanalrensning

Ventilationsrengöring / Kanalrensning

Energisparkonsult AB utför rengöring av ventilationsystem.

Rengöring av tilluftskanaler säkerställer bra kvalitet på luften. Utan kanalrensning så täpps ventilationen igen av smuts och snabbt så minskar evakuering av fukt och lukt från exempelvis tvättstuga, toaletter och badrum. Om det finns damm och smuts i tilluftskanalerna så blir det en bra grogrund för t. ex mögel. Vi har rätt utrustning och kunskap om hur man rengör med bästa effekt. Vi rekommenderar även att göra en injustering av luftflödena efteråt vilket vi även kan utföra.

Är ni i behov av rengöring och kanalrensning? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

Element som justeras