Miljöpolicy

värmejustering

Energisparkonsult AB strävar efter att parallellt med kvalitetsarbetet verka för ett aktivt miljöarbete.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter. Allt arbete utgår med hänsyn till gällande miljölagstiftning och uppdragsgivarens krav på miljömärkta produkter.

Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kunders och leverantörers miljöarbete.

I vårt arbete verkar vi för att förebygga ökad förorening av atmosfären genom att hjälpa våra kunder att välja energibesparande och miljövänliga alternativ där det är möjligt för att på så sätt minska nettoökningen av co2 i atmosfären. Vårt grund krav är att tillämpliga lagkrav och branschkrav uppfylls.

Genom vår kunskap för om olika VVS-material och miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- genomförande arbetet.

Vi källsorterar avfall.

Vi kör miljövänligt i trafiken och i de fall det är möjligt åker vi flera i samma bil för att på så sätt minimera vår inverkan på miljön genom att minska koldioxidutsläppen.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.