Radiatorventiler & termostater (ventilbyten)

Ventilbyte på element

Radiatorventiler & termostater

Vi byter radiatorventiler, stamreglerventiler och termostater åt våra kunder regelbundet och erbjuder installation av marknadens senaste radiatorventiler och stamreglerventiler till bra pris. Vi utför totalentreprenader enligt ABT06.

Har ni behov att modernisera värmesystemet?

Vi hjälper er att montera nya termostatventiler på alla radiatorerna i fastigheten med nya termostater, och samtidigt utföra injustering av värmeanläggningen. Vi rekommenderar att befintliga termostatventiler som är äldre än 10-15 år bör bytas till nya modernare. Stigarventiler kan även vara gamla och i behov av att bytas.

Ett vanligt förekommande arbete vi utför i bostadsrättsföreningar är byta ut radiatorventilerna och stigarventilerna. Med tiden så blir radiatorventilerna igensatta och man får problem med dålig flöde vilket bidrar till klagomål på värmen, då går inte längre att reglera dessa. Ett annat vanligt problem är att radiatorventilerna börjar läcka ifrån det stift som skall reglera flödet i ventilen.

I samband med byte av radiatorventiler är det också vanligt att man byter luftventilerna till radiatorerna, det är med hjälp av dessa ventiler som man vid urtappning av systemet enkelt och smidigt kan lufta av det. Livslängden på både radiatorventiler och värmesystem går att förlänga med hjälp utav smutsfilter och avgasare. Vi erbjuder även installation av sådan utrustning.

Är ni i behov av byte av ventilbyte? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

någon justrerar en radiator