VVC Booster

Injustering av VVC system

Återvinn energi från varma utrymmen

Utnyttja överflödig energi i varma utrymmen som undercentraler, teknikrum och rum med växelriktare för solceller. Återför den till ditt system för varmvattencirkulation och spara energi och pengar. Energisparkonsult erbjuder installation och försäljning av VVC Booster för flerbostadshus.

Ett rum där en fjärrvärmecentral finns installerad

Varför är VVC Booster en smart lösning?

VVC står för Varmvatten Cirkulation, och dess funktion ger varmt vatten från kranen utan långa spoltider. Temperaturen på det cirkulerande vattnet sjunker under transporten och kräver kontinuerlig uppvärmning, vilket resulterar i energiförlust, även kallad vvc-förlust.

För att minska vvc-förlusten kan man installera en VVC BOOSTER. Den utnyttjar överflödig energi från varma utrymmen och omvandlar den till varmvatten som sedan förs in i vvc-ledningen. Detta minskar kostnaderna för vvc.

VVC BOOSTER kan installeras med alla typer av uppvärmning, inklusive bergvärmepumpar, elpatroner, förbränning av pellets, gas eller fjärrvärme.

Är ni intresserade av VVC Booster för att optimera ert tappvattensystem och spara energi? Kontakta oss!

Vatten från en kran som fylls på i ett glas