OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Väg genom Stockholm

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med OVK-besiktningen.

Energisparkonsult har god erfarenhet och kunskap gällande aktuella OVK krav och regler. Med oss får du en seriös och sakkunnig OVK besiktning av hög kvalité.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, skall utföras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. En obligatorisk ventilationskontroll ska göras av en certifierad kontrollant, som också ska ge förslag på hur ventilationens energiåtgång kan minskas – utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, från regelbundna kontroller, hos kommunens byggnadsnämnd. Byggnadens ägare ska sätta upp ett intyg på utförd OVK, på en väl synlig plats i byggnaden – exempelvis i huvudentré eller respektive trapphus.

Är ni i behov av ventilationskontroll? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

element