EnergySmart - uppkopplad värmecentral

Balkonger på längeheter

Smart styrning och övervakning av värmecentral

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare installation av vår smarta PLC som styr undercentralen och skapar övervakning och larmhanterings möjligheter samt smart styrning av värmen via trådlösa lägenhetssensorer.

Reglera och justera på distans

Med vår uppkopplade undercentral får du en omfattande överblick över din värmeanvändning. Genom att använda vår PLC-teknik kan du enkelt reglera och justera systemet på distans. Den webbaserade kommunikationen möjliggör fjärrstyrning, vilket innebär att du kan övervaka och anpassa temperaturinställningarna i realtid, oavsett var du befinner dig.

EnergySmart (PLC) för undercentral

Vi introducerar EnergySmart, en fritt programmerbar PLC som installeras i din undercentral. Den är anpassad för fjärrvärmeanläggningar och kan även integreras med värmepumpar, shuntar, fläktar, aggregat, golvvärme och ventilationskretsar, expansionskärl och avgasare.

EnergySmart är prisvärd och enkel att installera. Som kund behöver du endast ordna med framdragning av nätverkkabel till där EnergySmart PLC skall installeras (normalt i undercentralen).

Någon installerar solceller


illustration på olika temp i bostad

EnergySmart kan styra och övervaka. Värmekretsar, ventilationskretsar (hela undercentraler) samt fläktar och aggregat, golvvärme, expansionskärl, avgasning, temperaturgivare och mycket mer. Återbetalningstiden för denna typ av energibesparande investering ligger på cirka 2 år.

Fördelar med att installera EnergySmart DUC i er fastighet.

Vår lösning skapar en effektivare och mer ekonomisk värmereglering:

  • Rätt värme till de boende
  • Kontroll över uppvärmningen
  • Driftbilder med automatiska larm
  • Sparar energi och sänker uppvärmningskostnaden
  • Vi även erbjuder serviceavtal för värmecentral där övervakning på distans ingår.

EnergySmart – Trådlösa lägenhetsgivare

EnergySmart trådlösa inomhusgivare är liten och diskret mäter temperaturen i lägenheterna och dessa placeras längst in i hall som mot övriga rum.

Vi monterar dessa givare längst in i hall mot anslutande rum i varje lägenhet.

  • Batteritid AA: Upp till 18 år med 60min intervall

Är ni i behov av EnergySmart? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

element