Energisparbelysning

En väg i Stockholm

Hur går detta arbete till

  • Vi hjälper er att inventera och kontrollera statusen i er fastighet.
  • Vi ger er förslag på en ersättningsmodeller.
  • Vi överlämnar er en komplett och tydlig offert på utbyte av era befintliga lysrörsarmaturer till moderna energibesparande LED-armaturer.
  • Efter ni godkänd offerten upprättar vi en utbytesplan där vi kommer överens om hur och när arbetet påbörjas.
Korridor med dörrar i en bostadshus

Att tillverkningen av lysrör innehållande kvicksilver förbjuds under 2023 innebär att det inte längre kommer vara tillåtet att producera eller importera sådana lysrör inom EU från och med de angivna datumena. Förbudet grundar sig i två EU-direktiv, Ekodesigndirektivet och RoHS-direktivet, som syftar till att främja miljövänligare och mer hållbara alternativ.

Som fastighetsägare eller hyresgäst i en fastighet bör du hålla koll på följande:

Utfasningstidpunkter:

Kompaktlysrör och T5-cirkel fasas ut den 24 februari 2023, medan T5- och T8-lysrör fasas ut den 24 augusti 2023. Detta betyder att du inte längre kommer kunna köpa nya lysrör innehållande kvicksilver efter dessa datum.

Uppdatering av belysningsutrustning:

Det rekommenderas att du redan nu börjar överväga att byta ut dina gamla lysrörsarmaturer till modernare LED-armaturer. Detta kan vara både ekonomiskt fördelaktigt och mer miljövänligt på lång sikt.

Ekonomiska vinster med LED:

Genom att byta ut traditionella lysrörsarmaturer till LED kan du förvänta dig ekonomiska vinster. LED-armaturer har en längre livslängd, minskad energiförbrukning och kräver mindre underhåll. Återbetalningstiden för en investering i LED-armaturer jämfört med traditionella lysrör uppskattas vara relativt kort, speciellt med tanke på stigande elpriser.

Möjliga energibesparingar:

Genom att övergå till LED-belysning kan du minska din fastighets energiförbrukning, vilket kan leda till lägre elkostnader på lång sikt.

Miljöaspekter:

Genom att byta till LED-belysning minskar du användningen av kvicksilver, vilket är en fördel för miljön och hälsan.

Det är viktigt att tänka på att befintliga lysrörsarmaturer som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas och säljas även efter förbudsdatumen, så du behöver inte omedelbart ta ner dina gamla armaturer. Däremot kan det vara en fördel att överväga en övergång till LED för att dra nytta av de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med denna modernare belysningslösning.

Är ni i behov av vattenbesparing? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

en kran rinner