Korrosionsskydd för kyl- och värmesystem

Bilväg i Stockholm

Spara energi och pengar när ditt värmesystem fungerar optimalt

Energisparkonsult AB installerar permanent korrosionsskydd och vattenbehandling utan kemikalier för värme- och kylsystem.

Höga hyreshus i solen

Spara energi genom att optimera

Du sparar energi och pengar när ditt värmesystem fungerar optimalt och är vattenbehandlat. Ett system med efterverkningar av pågående korrosion, såsom magnetit, slam och beläggningar på energiöverförande ytor, kommer inte att hålla rätt prestanda och verkningsgrad. Det leder till en onödigt hög energiförbrukning och skapar problem. Värmen i fastigheten når kanske inte ut i alla delar på grund av blockeringar eller annat. När vi energioptimerar ditt värmesystem ser vi till att lösa sådana här typer av problem så att ditt värmesystem är optimerat.

Energisparkonsult AB installerar vattenbehandling som följer alla de senaste rekommendationerna och standarderna.
VDI 2035 – för värmesystem
VDI 6044 – för kylsystem

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag följande

  • Analys av systemvatten via vattenprov
  • Utvärderingsrapport till kund med rekommendation på lämplig åtgärd
  • Installation och service av lämplig korrosionsbehandlande produkt

Är ni i behov av korrosions­behandlare för vätskeburna system? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

Hand som vrider på ett element