Energideklaration

Flygbild över Stockholm

Vi utför energideklarationer åt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag och ger våra kunder relevanta åtgärdsförslag.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan byggnaden har. Syftet är att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning samt fastsälla hur energianvändningen kan effektiviseras.

Våra certifierade energiexperter har lång erfarenhet och kompetens om både i fastigheten och expertis om dess system samt vid beräkningsprogrammet.

Familjeföretaget Energisparkonsult AB och våra medarbetare är idag tre generationer av verklighetens tekniska energikonsulter.

Med oss får ni en seriös energideklaration där vi både deklarerar hos boverket och utför en välarbetad energibesiktning som blir ett bra underlag för framtida investeringar.

Är ni i behov av energideklaration? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

element