Serviceavtal för värmecentral

Service på värmecentral

Serviceavtal för er fjärrvärmecentral

Serviceavtal hjälper er bostadsrättsförening att driftsoptimera och energieffektivisera er fjärrvärmecentral samt förekomma felaktigheter och problem.

Vi ser till att värmekostnaderna inte drar iväg i onödan. Med våra engagerade drifttekniker får ni regelbunden driftsoptimering och korrekt utförd service och funktionskontroll av er fjärrvärmecentral som leder till minskade energikostnader.

Service på värmecentral

En premiumtjänst för bostadsrättsföreningar.

Oavsett om man har duktiga fastighetstekniker så behövs nästan alltid expertkunskap dvs sakkunniga som hjälper er att optimera, felsöka och serva er fjärrvärmecentral enligt kostens alla regler. Där kommer vi in som en partner med er brf.

Vi löser alla typer av problem med er fjärrvärmecentral

Då vi har lång erfarenhet att arbeta med undercentraler dagligen så kan vi med gott samvete säga att vi är duktiga på att lösa felaktigheter som uppstår snabbt och smidigt.

Varför skall ni tecka serviceavtal med Energisparkonsult AB?

 • Förekomma problem genom korrekt service och funktionskontroll av fjärrvärmecentralens samtliga delar.
 • Med rätt expertis och personal som kan er fjärrvärmecentral.
 • Ni som kund skall betala mindre pengar åt energibolagen.
 • Fjärrvärmecentralen driftsoptimerad och ej förbruka onödig energi.
 • Ge er förbättringsförslag och energibesparande lösningar.
 • Åtgärda problem och felaktigheter snabbt.
 • Servicerapport som är noggrann utförd i PDF.

Vad innefattar serviceavtalet?

 • Larmer och historik.
 • Ställdon och styrventiler.
 • Ventiltäthetsprov av styrventiler.
 • Provtappning av varmvatten.
 • VVC temperatur enligt Miljö och Hälsas myndighetskrav.
 • Försmutsningsprov av värmeväxlare.
 • Rörledningar och ventiler.
 • Läckagekontroll av samtliga komponenter.
 • Förslag på förbättringsåtgärder
 • Servicerapport i PDF.
 • Energiavläsning med driftstatistik.
 • Avläsning av temperaturer och mätvärden.
 • Temperaturdifferens för primärsida och sekundärsida.
 • Värmeväxlare, shuntgrupper
 • Expansionskärl, tryck och vattenbestånd i system.
 • Smutsfilter, partikelfilter, avgasning.
 • Cirkulationspumpar för värme och varmvatten.
 • Manometer, temperaturgivare och termometer.
 • Reglerutrustning, Apparatskåp (DUC)
 • Börvärden och styrkurvor.

Är ni i behov av serviceavtal för värmecentral? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

Service på värmecentral