Injustering av VVC system

Injustering av VVC system

Varför injustera VVC systemet?

Energisparkonsult utför injustering av VVC system där vi justerar in korrekt flöde och tryck samt för uppnå en fungerande och energieffektiv varmvattencirkulation som klarar myndighetskraven och minimerar risken för legionella bakterier i vattnet. Har ni även behov av utbyte av äldre VVC vattenventiler kan vi ombesörja detta.

Ett väl fungerande VVC-system skall se till att brukaren får varmvatten inom ca 10 sekunder efter spolning påbörjats. Fungerar inte det, ökar vattenförbrukningen i onödan och risk för legionellatillväxt ökar i varmvattnet.

Ett rum där en fjärrvärmecentral finns installerad

Fördelar med ett injusterat VVC system (varmvattencirkulation)

  • Förbrukar mindre energi
  • Minimerar risken för legionella bakterier i vattnet
  • Det går snabbt att få varmvatten till kranarna
  • Ett jämt tappvattenflöde och temperatur i hela fastigheten

Är ni i behov av injustering av VVC system? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

Vatten från en kran som fylls på i ett glas