Injustering av värmesystem

Vi arbetar dagligen åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare där vi utför korrekta injusteringar som sparar energi och samtidigt skapar komfort för de boende

Värmejustering

Injustering av värmesystem

Har ni obalans i värmesystemet?

Vi hjälper er som bostadsrättsförening eller fastighetsbolag där vi utför korrekta värme injusteringar som sparar energi och samtidigt skapar komfort för de boende. Energisparkonsult AB utför dagligen injusteringar i flerbostadshus och är experter på hur man beräknar, injusterar och optimerar värme och kylsystem så ni får nöjda hyresgäster och sänker era uppvärmningskostnader.

Injustering av värmesystem är en av de mest lönsamma och energibesparande åtgärder man kan utföra för sitt befintliga värmesystem Återbetalningstiden är även kort och värmeproblematiken som tex obalans åtgärdas och klagomål minskar. En normal besparing vid injustering av ett värmesystem är ca 10-15% lägre uppvärmningskostnader efter åtgärd.

olika temp i två bostäder

Att injustera värmesystemet med Energisparkonsult AB skapar följande:

 • Rätt värme till de boende.
 • Nöjda hyresgäster och lägenhetsinnehavare.
 • Balans och komfort.
 • Optimerad värmekurva och framledningstemperatur.
 • Lägre pumptryck.
 • Energibesparing och sänkta uppvärmningskostnader.
 • Mindre oljud från värmesystemet.
 • Bättre avkylning för värmesystemet.
 • Hjälper till att få bonus på fjärrvärmefakturorna.

Vi kan även hjälpa er att modernisera värmesystemet:

Vi byter även radiatorventiler, stamreglerventiler och termostater åt våra kunder regelbundet och erbjuder installation av marknadens senaste radiatorventiler och stamreglerventiler till bra pris. Vi utför totalentreprenader enligt ABT06

Injustering av värmesystem för bostadsrättsförening.

 • Eventuellt byte av gamla ventiler och termostater.
 • Beräkningar och framtagning kv-värden och flöden.
 • Beräkning och inställning av lämplig värmekurva.
 • Injustering av radiatorventiler i lägenheterna.
 • Injustering av systemets stamreglerventiler.
 • Funktionskontroll vid kall väderlek.
 • Dokumentation upprättas och överlämnas till beställaren.

Är ni i behov att injustera erat värmesystem? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

någon justrerar en radiator