Köldmedierapportering – Läckagekontroll

Installation av värmepump i hus

Köldmedierapportering – Läckagekontroll

Energisparkonsult AB hjälper kunder som har värmepumpar där det åligger krav på årlig läckagekontroll.

Bostadshus i dagssolen

När behöver man utföra årlig läckagekontroll?

Beroende på typen och mängden av köldmedium som används i din kylanläggning, krävs det att kylanläggningen rapporteras till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen eller lokala miljökontoret). Enligt lag måste kylanläggningar även genomgå minst en årlig läckagekontroll och köldmedierapportering, särskilt för anläggningar av större omfattning. Detta innebär att vi säkerställer att kylsystemet inte har några läckage där växthusgaser kan läcka ut och vid behov åtgärdar eventuella läckage. För större anläggningar, beroende på använd köldmedium, krävs läckagekontroll två gånger om året.

Som fastighetsägare är det ditt lagliga ansvar att se till att dessa kontroller utförs. Tillsynsmyndigheten kommer att följa upp att kontrollerna har genomförts.

Vår köldmedierapportering omfattar följande:

  • Återkommande läckage kontroll av er värmepump utav behörig tekniker
  • Journalföring och dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning
  • Underlag för rapportering till kommunen

Är ni i behov av läckagekontroll? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

Gul bostadsrätt vid vattnet