Statuskontroll av uppvärmnings­system

Ett rum där en fjärrvärmecentral finns installerad

Hur mår din värmeanläggning och värmesystem?

Energisparkonsult AB är experter på värmesystem och undercentraler och vi erbjuder våra kunder statuskontroll för värmesystem och anläggning som är avseed för bostadsrättsföreningars styrelse att säkerställa funktion och ge en god bild av hur systemet mår.

Statuskontroll innebär att vi går igenom ert vattenburna värmesystem med fjärrvärme eller värmepump nogrannt för att hitta felaktigheter och brister samt att utröna energieffektiviserande och underhålls åtgärder. Detta syftar till att ni som kund skall få ett bra underlag för att kunna säkerställa att er anläggning i helhet är energioptimerad och fungerar som det ska. Vi utför samtidigt service av er värmeanläggning om så önskas och erbjuder gärna er ett periodiskt återkommande serviceavtal för er system.

Ett rum där en fjärrvärmecentral finns installerad

Är ni i behov av statuskontroll? Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

Hand som vrider på ett element