Kvalitetspolicy

värmejustering

Energisparkonsult AB skall genom inarbetade rutiner tillgodose uppdragsgivarens krav på att alla uppdrag sker med hänsyn till uppdragsgivarens krav på kvalitet.

Energisparkonsult AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring. Energisparkonsult AB:s målsättning är att vid vaije uppdrag få uppdragsgivaren nöjd under hela förloppet från offert, beställning, utförande och avslut.

I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav. Kompetent personal som utbildas i ständiga förbättringar säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad tjänst i rätt tid och till rätt prestanda.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.