Övriga tjänster

Värmejustering

Energisparbelysning

Energisparkonsult AB erbjuder energieffektivisering av er fastighetsbelysning där vi utför utbyte av era gamla lysrörsarmaturer till nyare och modernare LED-armaturer. Läs mer om hur detta går till samt det nya riktlinjer och förbud som råder gällande fastigheters belysning samt hur du kan spara energi genom att förnya er besyning.

Läs mer