En bostadsbyggnad på BRF Södergatan i Märsta.

Bostadsrättsföreningen Södergatan

Brf Södergatan i Märsta bestående av 225 lägenheter och 15 affärslokaler fördelat på fyra fastigheter behövde efter drygt 30 år modernisera alla fyra värmeundercentralerna, ersätta befintliga termostater på radiatorerna och byta ut injusteringsventiler på VVC-ledningarna. Efter sedvanliga offertförfrågningar skrev vi kontrakt med Energisparkonsult AB Arlandastad. Energisparkonsult har imponerat på oss genom att hålla uppgjord tidsplan exakt på dagen. Kostnaderna har hållits inom offertens budget.

Ansvarig för lägenhetsarbetena, John Albertsson, har med stort engagemang och likaså stor kunskap styrt sin del av projektet. Han har påtalat brister i våra befintliga system och föreslagit åtgärder och förbättringar, som vi självklart har accepterat. Så när projektet nu är genomfört och idag godkänt, har vi en ännu bättre anläggning än vad vi från början hade planerat.

Vi kan i det här sammanhanget berätta, att de rörmontörer som arbetat i lägenheterna och lokalerna har gjort ett mycket gott intryck på berörda. Ansvarig för undercentralerna, Jeremiah Kibirige, har övervakat bytet av de fyra undercentralerna med fast hand. Uppgjort schema har följts exakt, och vattenavstängningarna har varit minimala. Vi har knappt märkt av dem. Under projektets gång har vi på Energisparkonsults inrådan låtit installera elysatorer och bytt ut gammal ventilation i alla undercentralerna samt även kopplat upp centralerna till Internet.

Ursprungliga planen att förse 20% av lägenheterna med EcoGuards temperaturgivare utökades till 100%, och vi har nu god överblick av värmen och luftfuktigheten. Vi har tecknat avtal med Energisparkonsult om övervakning av installerade utrustningen i undercentralerna.

Förhandling om priserna för alla dessa så kallade ÄTA har skett i gott samförstånd. Vi vill ge Energisparkonsult AB våra allra bästa rekommendationer. Vi ser dem som en pålitlig, proaktiv och professionell partner.

Sten Gahnström - Styrelsen på Brf. Södergatan